Latest Tender

Tender Advertisement Date Closing Date
Status
Open
PAAB/D014/EC/01/19
PERKHIDMATAN PERUNDING KEJURUTERAAN UNTUK CADANGAN PENGGANTIAN PAIP LAMA / UZUR DENGAN PAIP BARU DI NEGERI KELANTAN TAHUN 2019
22/08/2019 08:30 AM 01/10/2019 12:00 PM
Status
Open
PAAB/D014/QS/02/19
PERKHIDMATAN PERUNDING UKUR BAHAN UNTUK CADANGAN PENGGANTIAN PAIP LAMA / UZUR DENGAN PAIP BARU DI NEGERI KELANTAN TAHUN 2019
22/08/2019 08:30 AM 01/10/2019 12:00 PM
Scroll to Top