Latest Tender

Tender Advertisement Date Closing Date
Status
Open
PAAB/M036/QS/04/19
Perkhidmatan Perunding Ukur Bahan Untuk Cadangan Pembinaan Loji Rawatan Air Jernih Dan Sistem Agihan
31/10/2019 08:00 AM 03/12/2019 12:00 PM
Status
Open
PAAB/M036/EC/03/19
Perkhidmatan Perunding Kejuruteraan Untuk Cadangan Pembinaan Loji Rawatan Air Jernih Dan Sistem Agihan
31/10/2019 08:00 AM 03/12/2019 12:00 PM
Scroll to Top